Fotoalbum našich aktivít

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou Dlhá nad Oravou 110
  Dlhá nad Oravou 110
 • 043/5894211
  0911 936 815

Prihlásenie

Prihlasovacie meno:
Heslo:
komunikujem so serverom, počkajte, prosím

Prihlásenie dieťaťa do ZŠ

Ak chcete prihlásiť svoje dieťa do našej základnej školy (ktorýkoľvek ročník), zašlite nám vyplnenú elektronickú prihlášku (online aj osobne alebo poštou).

Elektronická prihláška do ZŠ

Office 365

                                                               

Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov Základnej školy v Dlhej nad Oravou

Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov                       Základnej školy v Dlhej nad Oravou

Národný projekt Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II

Národný projekt Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II
 • 1.12. Svetový deň boja proti AIDS

  5.12. Deň so sv. Mikulášom - tvorivé dielne, vianočné trhy, kultúrny program a rozdávanie mikulášskych balíčkov

  6.12. Beseda o trestnoprávnej zodpovednosti, žiaci 7., 8., 9. triedy

  7.12. Arthurova kapela - návšteva divadelného predstavenia, žiaci 3. a 4. triedy

  12.12. - 13.12. Školské kolo Pytagoriády

  20.12. Vianočná pošta

  22.12. Školská vianočná besiedka

  23.12. - 7.1. Vianočné prázdniny

 • 6.11. - 10.11. Súťaž iBobor

  10.11. Beseda o trestnoprávnej zodpovednosti, žiaci 5. a 6. triedy

  14.11. Olympiáda z anglického jazyka, školské kolo

  15.11. Olympiáda zo slovenského jazyka, okresné kolo

  17.11. Vianočná pohľadnica - výtvarná súťaž

  20.11. Hodnotiaca pedagogická rada

  24.11. Príprava adventných vencov

  28.11. Všetkovedko - súboj o najmúdrejšieho medzi najbystrejším

  Florbal - okresné kolo

  30.11. Ondrejovský lampášik

  do 30.11. Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok

 • 2.10. - 6.10. Škola v prírode, žiaci 3. a 4. triedy

  5.10. Exkurzia do planetária, žiaci 7., 8., 9. triedy

  6.10. Návšteva filmového predstavenia, žiaci 1. a 2. triedy

  17.10. Olympiáda SJL - školské kolo, žiaci 9. triedy

  18.10. Milión detí sa modlí ruženec

  18.10. - 19.10. Testovanie pohybových predpokladov žiakov 1. a 3. triedy

  20.10. Exkurzia piatakov v Trstenej

  21.10. Deň jablka

  21.10. Chutné maľovanie - výtvarná súťaž

  23.10. Návšteva anglického divadelného predstavenia Dick Whittington and his cat, žiaci 7., 8., 9. triedy

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou Dlhá nad Oravou 110
  Dlhá nad Oravou 110
 • 043/5894211
  0911 936 815