• Pripravujeme - DECEMBER 2023

  1.12.  Svetový deň boja proti AIDS

  5.12.  Deň so sv. Mikulášom - tvorivé dielne, vianočné trhy, kultúrny program a rozdávanie mikulášskych balíčkov

  6.12.  Beseda o trestnoprávnej zodpovednosti, žiaci 7., 8., 9. triedy

  7.12.  Arthurova kapela - návšteva divadelného predstavenia, žiaci 3. a 4. triedy

  12.12. - 13.12. Školské kolo Pytagoriády

  20.12.  Vianočná pošta

  22.12.  Školská vianočná besiedka

  23.12. - 7.1.  Vianočné prázdniny

 • Pripravujeme - NOVEMBER 2023

  6.11. - 10.11. Súťaž iBobor

  10.11.  Beseda o trestnoprávnej zodpovednosti, žiaci 5. a 6. triedy

  14.11.  Olympiáda z anglického jazyka, školské kolo

  15.11.  Olympiáda zo slovenského jazyka, okresné kolo

  17.11.  Vianočná pohľadnica - výtvarná súťaž

  20.11.  Hodnotiaca pedagogická rada

  24.11.  Príprava adventných vencov

  28.11.  Všetkovedko - súboj o najmúdrejšieho medzi najbystrejším

              Florbal - okresné kolo

  30.11.  Ondrejovský lampášik

  do 30.11. Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok

 • Pripravujeme - OKTÓBER 2023

  2.10. - 6.10.  Škola v prírode, žiaci 3. a 4. triedy

  5.10.  Exkurzia do planetária, žiaci 7., 8., 9. triedy

  6.10.  Návšteva filmového predstavenia, žiaci 1. a 2. triedy

  17.10. Olympiáda SJL - školské kolo, žiaci 9. triedy

  18.10. Milión detí sa modlí ruženec

  18.10. - 19.10. Testovanie pohybových predpokladov žiakov 1. a 3. triedy

  20.10.  Exkurzia piatakov v Trstenej

  21.10.  Deň jablka

  21.10.  Chutné maľovanie - výtvarná súťaž

  23.10.  Návšteva anglického divadelného predstavenia Dick Whittington and his cat, žiaci 7., 8., 9. triedy

  24.10.  Burza stredných škôl

  25.10.  Šarkaniáda

  30.10. - 31.10. Jesenné prázdniny

 • Pripravujeme - SEPTEMBER 2023

  20.9.  História bližšie k deťom a mládeži - vzdelávací program na Oravskom hrade, 6. trieda

  26.9. Aktivity k Európskemu dňu jazykov

  27.9. Aktivity k Svetovému dňu mlieka na školách

  27.9. Plenárne ZRPŠ

  25.9. - 29.9. Aktivity k Európskemu týždňu športu

                      Účelové cvičenia

  23.9. - 29.9. Európsky týždeň športu

 • Začiatok šk. roka 2023/2024

 • Výchovno-vzdelávacie výsledky za II. polrok

 • Pripravujeme - JÚN 2023

    2. 6.  Deň detí

    7. 6.  Výlet do Tatier /1. a 2. trieda/

    8. 6.  Výlet do Liptovského Mikuláša /7., 8. a 9. trieda/

  12. 6.  Kariérové poradenstvo pre žiakov 7. a 8. ročníka

  15. 6.  Exkurzia do Oravskej galérie a Oravskej knižnice /8. a 9. trieda/

  23. 6.  Hodnotiaca pedagogická rada

  25. 6.  Vystúpenie žiakov na Obecných slávnostiach pod Ostrým vrchom

  26.6. - 27.6. Didaktické hry; Účelové cvičenia

  30.6.   Slávnostné ukončenie školského roka 2022/2023 

 • Pozvánka na brigádu

 • Pripravujeme - MÁJ 2023

    2.5.  Stavanie mája

    3.5. Triedne ZRPŠ

    4.5. Deň otvorených dverí u hasičov v Dolnom Kubíne /žiaci 1. triedy/

    4.5. a 9.5. Prijímacie skúšky na stredné školy

  11.5. Futbal - okresné kolo

  12.5. Exkurzia v Oravskej galérii /žiaci 6. triedy/

  16.5. Biologická olympiáda - krajské kolo

  16.5. a 17.5. Medzinárodné testovanie TIMSS 2023

  21.5. Deň matiek

  29.5. Koncoročný výlet do Liptovského Mikuláša /žiaci 3. a 4. triedy/

  31.5. Rozprávkový hrad v Oravskom Podzámku /žiaci 1. a 2. triedy/

 • Zápis detí do MŠ

 • Pripravujeme - APRÍL 2023

   5. 4. Vybíjaná - okresné kolo 

   6. 4. - 11.4.  Veľkonočné prázdniny 

  13. 4. Zápis do 1. ročníka

  17.4.  Klasifikačná porada

  19. 4. Exkurzia do výrobného závodu Volkswagen Slovakia; výstava Cosmos Discovery Bratislava /žiaci 7., 8. a            9. ročníka/

  20.4. Prvá pomoc - ukážky poskytovania prvej pomoci v spolupráci so SČK

  21.4.  Deň Zeme

  24.4. - 28.4. Plavecký výcvik /žiaci 3., 4. a 5. ročníka/

 • Darujte deťom 2% z dane

 • Pripravujeme - MAREC 2023

  15.3.   Dúha - výtvarná súťaž

             Medzinárodný súťažný kvíz Money Master Challenge o finančnej gramotnosti

  17.3.   Čitateľské aktivity v Oravskej knižnici,  3. a 4. trieda

  20.3. - 21.3. Pytagoriáda - okresné kolo

  22.3.  TESTOVANIE 9 - 2023 viac

            Ekoolympiáda - celoslovenské kolo

  23.3.  Aktvity k svetovému Dňu vody

  27.3.  Matematický klokan - medzinárodná súťaž

  28.3.  Biblická olympiáda - dekanátne kolo

  29.3.  Burza detských knižiek

  30.3.  Popoludnie s Andersenom

            Chemická olympiáda  - okresné kolo

  31.3.  Geografická olympiáda - okresné kolo

 • Pripravujeme - FEBRUÁR 2023

  ​​​​​​3.2.  Filmové predstavenie Neobyčajný svet, žiaci 1. a 2. triedy

  8.2.  Dejepisná olympiáda - okresné kolo

          Preventívne aktivity: Nehejtujem, dávam like!, žiaci 8. triedy

  9.2.  Chemická olympiáda - školské kolo

  13.2. - 17.2. Lyžiarsky výcvik, žiaci 8. a 9. ročníka

  17.2.   Karneval

             Biologická olympiáda

  24.2.   Čitateľské aktivity s p. Javorkovou z Oravskej knižnice A. Habovštiaka, žiaci 3. triedy

  27.2. - 3.3. JARNÉ PRÁZDNINY

 • Pripravujeme - JANUÁR 2023

  18.1.  Triedne ZRPŠ

  19.1.  Olympiáda ANJ - okresné kolo

  25.1.  Hodnotiaca pedagogická rada za I. polrok

  23.1. - 31.1. Hviezdoslavov Kubín - školské kolo

  31.1.  Vydávanie výpisov klasifikácie prospechu a správania žiaka za I. polrok

 • Vianočné prianie

 • Pripravujeme - DECEMBER 2022

  6.12.  Mikuláš

  7. a 8. 12.  Pytagoriáda - školské kolo

  12.12.  Vianočná pohľadnica - súťaž

  15.12.  Vianočná pošta

  20.12.  Pečenie vianočných oblátok a perníkov

  21.12. Vianočná besiedka a vianočná burza

  23.12. Vianočné prázdniny

 • Pripravujeme - NOVEMBER 2022

    3.11.  Slovensko spieva - výchovný koncert

    7.11. - 11.11. i Bobor - celoslovenská informatická súťaž

    9.11.  Návšteva filmového predstavenia Čiapka v Trstenej

  10.11.  Olymiáda SJL - okresné kolo

  11.11.  Vianočná pohľadnica - výtvarná súťaž

  16.11.  Stolný tenis - okresné kolo

  21.11.  Voda pre život, život pre vodu - literárna súťaž

  21.11.  Ekoposter - výtvarná súťaž

  21.11.  Hodnotiaca pg. rada za I. štvťrok

  22.11.  Olympiáda z anglického jazyka - školské kolo

  23.11.  Geografická olympiáda - školské kolo

  23.11.  Detský čin roka

  24.11.  Kocúr v čižmách - divadelné predstavenie   /žiaci 1. a 2. triedy/

  25.11.  Príprava adventných vencov

  30.11.  Súťaž Všetkovedko

  30.11.  Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok - zbierka

  30.11.  Ondrejovský lampášik

 • Pripravujeme - OKTÓBER 2022

    3.10.  Anglické divadelné predstavenie v Dolnom Kubíne, žiaci 7., 8., 9. ročníka

    6.10.  Návšteva v Oravskej knižnici a exkurzia v pekárni v Dolnom Kubíne, žiaci 2. ročníka

  11.10.  Čína - ríša za Veľkým múrom, odborná prednáška pre žiakov 6. ročníka

  13.10.  Olympiáda SJL - školské kolo, žiaci 9. ročníka

  13.10.  Aktivity k svetovému dňu potravy

  17.10.  Požiarna prevencia - ukážka hasičkej techniky a zásahu hasičov, Účelové cvičenia

  18.10.  Exkurzia na zberný dvor v Dlhej nad Oravou

  18.10.  Burza stredných škôl

  18.10.  Milión detí sa modlí ruženec

  20.10.  Florbal - žiaci ZŠ, okresné kolo

  21.10.  Aktivity ku Dňu jablka

  26.10.  Florbal - žiačky ZŠ, okresné kolo

              Chutné maľovanie - výtvarná súťaž

              Tvoríme z tekvíc - súťaž vo vyrezávaní tekvíc spojená s výstavkou

              Odznak všestrannosti, žiaci 6. - 9. ročníka

  28.10. - 31.10.  JESENNÉ PRÁZDNINY

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou Dlhá nad Oravou 110
  Dlhá nad Oravou 110
 • 043/5894211
  0911 936 815